Wednesday, 10/08/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú THCS Sơn Điền
 • K' Mễn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0349772723
  • Email:
   menvtlt@gmail.com
 • Ka Thị
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
 • Ka Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
 • Ka Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0385098687
  • Email:
   nguyetcachua@gmail.com
 • Ka Tuyết Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0327372702
  • Email:
   tuyetmai78900@gmail.com