Thứ tư, 29/11/2023|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú THCS Sơn Điền
 • Đặng Văn Thưởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0368198152
  • Email:
   dangvanthuongckp45@gmail.com
 • K ' Út
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0388362190
  • Email:
   kutsondien@gmail.com
 • Vũ Văn Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0942720269
  • Email:
   vtuan5422@gmail.com
 • Ka Thị Phương Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0374412348
  • Email:
   kathiphuongthuy@gmail.com
 • Vũ Văn Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0784871352
  • Email:
   thanhvudth2@gmail.com
 • R Jô Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0379570941
  • Email:
   rjoquyen90@gmail.com
 • Ka Hối
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
 • Ka Hoành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0393629895
  • Email:
   hoanhka36@gmail.com
 • Từ Thị Cẩm Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0328725301
  • Email:
   camgiangtu94@gmail.com