Wednesday, 10/08/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú THCS Sơn Điền
 • Đặng Văn Thưởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0368198152
  • Email:
   dangvanthuongckp45@gmail.com
 • Đàm Văn Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0989801643
  • Email:
   damlam649@gmail.com
 • K ' Út
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0388362190
  • Email:
   kutsondien@gmail.com
 • Vũ Văn Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0942720269
  • Email:
   vtuan5422@gmail.com
 • Trương Minh Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0906741121
  • Email:
   truongminhtrang1987@gmail.com
 • Ka Thị Phương Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0374412348
  • Email:
   kathiphuongthuy@gmail.com
 • Vũ Văn Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0784871352
  • Email:
   thanhvudth2@gmail.com
 • R Jô Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0379570941
  • Email:
   rjoquyen90@gmail.com
 • Vũ Anh Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0937200877
  • Email:
   A09vaminh@dilinh.edu.vn
 • Ka Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0362653532
  • Email:
   kaloansd@gmail.com
 • K' Juynh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987008605
  • Email:
   amnhachoithocuatoi@gmail.com