Thứ ba, 29/11/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú THCS Sơn Điền
 • K' Mễn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0349772723
  • Email:
   menvtlt@gmail.com
 • Đặng Văn Thưởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0368198152
  • Email:
   dangvanthuongckp45@gmail.com
 • K ' Út
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0388362190
  • Email:
   kutsondien@gmail.com
 • Nguyễn Huy Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0983797016
  • Email:
   huyanhdl1401@gmail.com
 • Nguyễn Đức Văn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0911179918
  • Email:
   vannd1980@gmail.com
 • Vũ Văn Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0942720269
  • Email:
   vtuan5422@gmail.com
 • Ka Thị Phương Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0374412348
  • Email:
   kathiphuongthuy@gmail.com
 • Ka Thị
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
 • Vũ Văn Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0784871352
  • Email:
   thanhvudth2@gmail.com
 • R Jô Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0379570941
  • Email:
   rjoquyen90@gmail.com